Products-Rotary sieve with internal inflow SOW-0,63/2,0

maszyna-foto

Rotary sieve with internal inflow SOW-0,63/2,0

ZASTOSOWANIE

Sito obrotowe z napływem wewnętrznym służy do oddzielania cząstek stałych od cieczy. Stosowane jest do podczyszczania ścieków z zawiesin sedymentujących. Używa się go w oczyszczalniach ścieków komunalnych, w oczyszczalniach przyzakładowych w przemyśle owocowo – warzywnym, mięsnym, drobiarskim, browarniczym, tworzyw sztucznych, papierniczym itp.

ZASADA DZIAŁANIA

Zanieczyszczona ciecz wprowadzana jest króćcem wlotowym do wnętrza obracającego się na kółkach bębna wykonanego z sita szczelinowego, perforowanego lub tkanego. Skratki wyłapywane na sicie transportowane są za pomocą spirali zamontowanej wewnątrz bębna do rynny zrzutowej, natomiast podczyszczona woda wpływa do komory odpływowej i kierowana jest do króćca wylotowego. Standardowo sito obrotowe wyposażone jest w instalacją myjącą składającą się z dysz spryskujących zainstalowanych nad obracającym się bębnem sitowym. Opcjonalnie sito może być doczyszczane jeszcze przez spiralną szczotkę. Urządzenie wykonane jest ze stali kwasoodpornej AISI 304, opcjonalnie może być wykonane ze stali AISI 316L. Stosowana selektywność od 50 μm mm wzwyż. 

Do dobrania odpowiedniego typu sita obrotowego z napływem wewnętrznym niezbędne są informacje o przeznaczeniu urządzenia, wydajności, ilości zawiesiny w cieczy oraz oczekiwanej jakości oczyszczenia.

Contact with us, we will assort technical parameters and capacity of machine according to your requirements.