Aktualności

10-04-14

Anuga FoodTec 2012

Informujemy, że projekt pt. „Wzrost konkurencyjności firmy Mega Sp. z o. o. poprzez udział w Międzynarodowych Targach Anuga FoodTec 2012” nr. projektu: 06.12-WND-RPLU.02.04.01-06-022/12 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Kwota dofinansowania w formie dotacji to 33 683,97 PLN, co stanowi 80% całkowitych kosztów kwalifikowanych Projektu.

wstecz