Aktualności

19-06-17

OGŁOSZENIE WYNIKÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z dnia 01 Czerwca 2017 roku – „Agregatu prądotwórczego biogazowego kogeneracyjnego do pracy równoległej

Wpłynęły 3 oferty:

1. ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY „ELMECO” Tadeusz Januszewski, Maciej Januszewski

2.Sumera Motor Spółka Jawna 

3. „ELEKTRO-POWER” A.Zakrzewski, M.Krupnik Sp.J.

Po przeprowadzeniu analizy otrzymanych ofert za najkorzystniejszą uznano i dokonano wyboru wykonawcy:

Sumera Motor Spółka Jawna

Dziękujemy wszystkim Wykonawcom za udział w procedurze i złożenie ofert.

 

 

 

wstecz