Aktualności

19-06-17

OGŁOSZENIE WYNIKÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z dnia 01 Czerwca 2017 roku – „Zbiornik stalowy Stojący Pionowy ”

Wpłynęły 3 oferty:

1.POiW Agrotex Marek Kościuszko

2. NEO- Construction Krzysztof Kościuszko 

3.Agrotex Sp. z o.o.

Po przeprowadzeniu analizy otrzymanych ofert za najkorzystniejszą uznano i dokonano wyboru wykonawcy:

Agrotex Sp. z o.o.

Dziękujemy wszystkim Wykonawcom za udział w procedurze i złożenie ofert.

wstecz