Aktualności

23-10-14

System B2B Etap III

Pragniemy poinformować, iż firma Mega Sp. z o.o. przystępuje do realizacji III etapu projektu pt. "Wdrożenie systemu B2B integrującego zarządzanie procesami logistycznymi w zakresie zamówień i realizacji dostaw". Zapraszamy do składania ofert.


 Formularz Ofertowy

 Zapytanie Ofertowe 

Działający jako beneficjent w ramach projektu pt. „Wdrożenie systemu B2B integrującego zarządzanie procesami logistycznymi w zakresie zamówień i realizacji dostaw” na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-06-013/13-00 współfinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

wstecz