Aktualności

27-02-15

System B2B Etap IV

Pragniemy poinformować, iż firma Mega Sp. z o.o. przystępuje do realizacji IV etapu projektu pt. "Wdrożenie systemu B2B integrującego zarządzanie procesami logistycznymi w zakresie zamówień i realizacji dostaw". Zapraszamy do składania ofert.

 

 

Zapytanie Ofertowe

Załączniki:

Zalacznik 1 formularz ofertowy 27.02.2015.doc           Zalacznik 1 formularz ofertowy 27.02.2015

Zalacznik 2 zapytania 27.02.2015.doc                          Zalacznik 2 zapytania 27.02.2015

Zalacznik 3 zapytania 27.02.2015.doc                          Zalacznik 3 zapytania 27.02.2015

 

Działający jako beneficjent w ramach projektu pt. „Wdrożenie systemu B2B integrującego zarządzanie procesami logistycznymi w zakresie zamówień i realizacji dostaw” na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-06-013/13-00 współfinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

wstecz