Aktualności

07-06-17

Wydłużenie Postępowania Ofertowego

Witam

Działajac jako beneficjent projektu „Opracowanie innowacyjnych technologii kompleksowej utylizacji odpadów generowanych w trakcie tuczu trzody chlewnej” finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG nr umowy BIOSTRATEG2/298357/8/NCBR/2016

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z dnia 01 Czerwca 2017 roku – „Zbiornik stalowy Stojący Pionowy".

Termin składania ofert zostaje przedłużony do 14.06.2017.

wstecz