Aktualności

15-04-16

Zapytanie ofertowe na planowany zakup usługi doradczej

Zapytanie ofertowe na planowany zakup usługi doradczej w zakresie opracowania Modelu biznesowego internacjonalizacji w ramach Działania 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” Etap I, Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Program Operacyjny Polska Wschodnia

 

Formularz Ofertowy w formacie .doc Formularz Ofertowy

Zapytanie ofertowe w formacie .pdf Zapytanie Ofertowe

wstecz