Aktualności

29-04-16

Zapytanie ofertowe nr. 2 na planowany zakup usługi doradczej

Zapytanie ofertowe na planowany zakup usługi doradczej w zakresie opracowania Modelu biznesowego internacjonalizacji w ramach Działania 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” Etap I, Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Program Operacyjny Polska Wschodnia

 

Pliki do pobrania:

 

Zapytanie ofertowe : Zapytanie Ofertowe

Formularz ofertowy , Oświadczenie : Załącznik zapytanie

wstecz