Aktualności

10-12-15

Zapytanie Ofertowe Opracowanie innowacyjnego kombajnu do zbioru brokułów

Szanowni Państwo,
Niniejszym składam zapytanie ofertowe dotyczące następującego przedmiotu zamówienia:
Szczotka walcowa fi 80/42/20 L 1000 mm.
Szczotka walcowa o wymiarach: fi zew. 80 mm ; długosc L 1000 mm.


Zamawiający:
MEGA
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Przemysłowa 52
20 – 240 Bełżyce
tel. (081) 516-20-03 fax. (081) 517-22-63
e-mail: biuro@megabelzyce.pl


Działający jako beneficjent w ramach projektu pt. „Opracowanie innowacyjnego kombajnu do zbioru brokułów” na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0051/15-00 w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Termin składania ofert: 18. 12.2015 r.


Ofertę należy składać korzystając z jednej z poniższych możliwości:


1. osobiście lub pocztą w siedzibie
2. faxem: fax. (081) 517-22-63
3. e-mailem: e-mail: biuro@megabelzyce.pl


Kryterium przystąpienia do postępowania i oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia dostawcy, który zaoferuje najkorzystniejszą cenę.

Bełżyce, 10.12.2015 r.

 

Zapytanie pdf:Zapytanie pdf

Zapytanie doc: Zapytanie Doc

wstecz