Aktualności

01-06-17

Zapytanie ofertowe Opracowanie innowacyjnych technologii kompleksowej utylizacji odpadów generowanych w trakcie tuczu trzody chlewnej

Witam

Działajac jako beneficjent projektu „Opracowanie innowacyjnych technologii kompleksowej utylizacji odpadów generowanych w trakcie tuczu trzody chlewnej” finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG nr umowy BIOSTRATEG2/298357/8/NCBR/2016

Niniejszym składam zapytanie ofertowe dotyczące następującego przedmiotu zamówienia:

                                               ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Szanowni Państwo,

Niniejszym składam zapytanie ofertowe dotyczące następującego przedmiotu zamówienia:

 

  1.  Zbiornik Stalowy Stojący Pionowy 1 szt.

Specyfikacja:

-nowy lub używany

-pojemność 40m3 i powyżej

-długość od 8,20 m do 9,5 m od podłoża do górnej powierzchni pokrywy

-średnica wewnętrzna Ø 2,60 m do 2,9m

-zbiornik dwupłaszczowy jednokomorowy napowierzchniowy

-grubość płaszcza powyżej 8 mm ze stali czarnej

-wewnętrzny zbiornik zabezpieczony przed korozją

-zbiornik z zewnętrz izolowany pianką poliuretanową o grubości od 100 do 150 mm obłożoną blachą

-właz w dennicy dolnej, brak włazów bocznych

-drabinka, barierka i poryczę zapewniające bezpieczeństwo i chroniące przed upadkiem.

 

Zamawiający:

 

MEGA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

20 – 240  Bełżyce

e-mail: biuro@megabelzyce.pl

 

Termin składania ofert: 07.06.2017 r.

 

Forma składania ofert:

Ofertę należy składać na załączonym formularzu oferty (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego) korzystając z jednej z poniższych możliwości:

 

1. osobiście lub pocztą w siedzibie

MEGA

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

20 – 240  Bełżyce

2. faxem: fax. (081) 517-22-63

3. e-mailem: e-mail: biuro@megabelzyce.pl

 

Kryterium oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia dostawcy, który zaoferuje najkorzystniejszą cenę.

 

Zastrzeżenia:

  1. Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Zamawiającego do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje Zamawiającego do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.
  2. Zamawiający nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

 

Osoba kontaktowa upoważniona ze strony Zamawiającego do kontaktów z Oferentami:

Arkadiusz Skóra, arkadiusz.skora@megabelzyce.pl , 81 516 20 03 w 34

Bełżyce, 01.06.2017 r.

Zapytanie: Zapytanie ofertowe.doc Zapytanie ofertowe.pdf

Formularz: Formularz ofertowy.doc Formularz ofertowy.pdf

 

 

wstecz