Aktualności

27-04-17

Zapytanie ofertowe Opracowanie innowacyjnych technologii kompleksowej utylizacji odpadów generowanych w trakcie tuczu trzody chlewnej

Witam

 

Niniejszym składam zapytanie ofertowe dotyczące następującego przedmiotu zamówienia:

Szanowni Państwo,

Niniejszym składam zapytanie ofertowe dotyczące następującego przedmiotu zamówienia:

 

  1. Opracowanie dokumentacji technicznej. Wykonanie dokumentacji projektowej dla Wykonanie wizualizacji w technice 3D. 1 szt.

Specyfikacja:

- Zaprojektowania instalacji biogazowej.   Dokumentacja zostanie wykonana na podstawie opracowanie technologii fermentacji odchodów zwierzęcych i  innowacyjnej technologii przefermentowania gnojowicy  w celu jej higienizacji. Dostarczonej przez firmę Mega Sp. z o.o.

- Zastosowanie nowoczesnych metod  symulacyjnych i prototypowania pozwoli na znaczne ograniczenie materiałochłonności, przy spełnieniu wysokich wymagań w zakresie bezpieczeństwa konstrukcji i jej trwałości.

-Przeprowadzenie obliczeń wytrzymałościowych konstrukcji nośnej i elementów roboczych dla wyznaczonych wcześniej warunków pracy.

 

Zamawiający:

 

MEGA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

20 – 240  Bełżyce

e-mail: biuro@megabelzyce.pl

 

Działający jako beneficjent w ramach projektu pt. „Projekt „Opracowanie innowacyjnych technologii kompleksowej utylizacji odpadów generowanych w trakcie tuczu trzody chlewnej” finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo”  BIOSTRATEG nr umowy BIOSTRATEG2/298357/8/NCBR/2016

 

Termin składania ofert: 05.05.2017 r.

 

Forma składania ofert:

 

Ofertę należy składać na załączonym formularzu oferty (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego) korzystając z jednej z poniższych możliwości:

 

1. osobiście lub pocztą w siedzibie

MEGA

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

20 – 240  Bełżyce

2. faxem: fax. (081) 517-22-63

3. e-mailem: e-mail: biuro@megabelzyce.pl

 

Kryterium oceny ofert:       

Znaczenie

Cena                                                  60.00

Termin wykonania zamówienia         40.00

 

Bełżyce, 27.04.2017 r.

Zapytanie: Zapytanie ofertowe.doc Zapytanie ofertowe.pdf

Formularz ofertowy: Formularz ofertowy.doc Formularz Ofertowy.pdf

 

wstecz