Aktualności

29-04-16

Zawiadomienie o braku oferty

ZAWIADOMIENIE O BRAKU WYBORU OFERTY

Dot. ogłoszenia nr 1/1.2POPW/2016 na realizacja usług doradczych prowadzących do przygotowania kompleksowego, indywidualnego i profilowanego modelu biznesowego internacjonalizacji dla firmy Mega sp. zo.o.

Zamawiający zawiadamia, że wpłynęły dwie oferty niespełniające dopuszczenia Wykonawców do udziału w postępowaniu. W związku z tym nie dokonano wyboru Wykonawcy.

Zapytanie

Zawiadomienie o braku ofert

 

wstecz