Aktualności

15-04-16

Zapytanie ofertowe na planowany zakup usługi doradczej

Zapytanie ofertowe na planowany zakup usługi doradczej w zakresie opracowania Modelu biznesowego internacjonalizacji w ramach Działania 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” Etap I, Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Program Operacyjny Polska Wschodnia

czytaj więcej...

10-12-15

Zapytanie Ofertowe Opracowanie innowacyjnego kombajnu do zbioru brokułów

Działający jako beneficjent w ramach projektu pt. „Opracowanie innowacyjnego kombajnu do zbioru brokułów” na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0051/15-00 w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

czytaj więcej...

04-05-15

Opracowanie innowacyjnego kombajnu do zbioru brokułów

Pragniemy poinformować, iż firma Mega Sp. z o.o. przystępuje do realizacji projektu pt. "Opracowanie innowacyjnego kombajnu do zbioru brokułów". Zapraszamy do składania ofert.

czytaj więcej...

27-02-15

System B2B Etap IV

Pragniemy poinformować, iż firma Mega Sp. z o.o. przystępuje do realizacji IV etapu
projektu pt. "Wdrożenie systemu B2B integrującego zarządzanie procesami
logistycznymi w zakresie zamówień i realizacji dostaw"...

czytaj więcej...

23-10-14

System B2B Etap III

Pragniemy poinformować, iż firma Mega Sp. z o.o. przystępuje do realizacji III etapu
projektu pt. "Wdrożenie systemu B2B integrującego zarządzanie procesami
logistycznymi w zakresie zamówień i realizacji dostaw"...


czytaj więcej...