Produkty-Biogazownia Kontenerowa BK-1

maszyna-foto

Biogazownia Kontenerowa BK-1

ZASTOSOWANIE

Zadaniem biogazowni rolniczych jest wytwarzanie i wykorzystywanie biogazu do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Oprócz funkcji lokalnego źródła energii urządzenie umożliwia utylizację odchodów zwierzęcych oraz pozostałości z produkcji rolnej i przetwórczej. Pozostałość z procesu otrzymywania biogazu rolniczego jest wykorzystywana w gospodarstwie jako nawóz.

ZASADA DZIAŁANIA

Urządzenie zasilane jest frakcją stałą i mokrą. Suche odpady (np. kiszonka, słoma itp.) wrzucane są za pomocą ciągnika rolniczego wyposażonego w ładowacz czołowy do zasypu który kieruje je do zasobnika wstępnego. Jest on wyposażony w mieszadło mające za zadanie rozdrobnić i ujednolicić masę. Moduł ten posadowiony jest na wadze płozowej dzięki czemu wiemy ile surowca przejmujemy – natomiast automatycznie lub ręcznie sterowana klapa wylotowa pozwala dozować surowiec w zadanej ilości do układu transportowego. Układ ten składa się z 3 podajników ślimakowych które podają wsad do głównego zbiornika fermentacyjnego. Frakcję mokrą natomiast (gnojowica, woda itp.) podaje się za pomocą pompy i układu rurociągów – można ją pobrać zarówno z wozu asenizacyjnego jak i innego zbiornika zewnętrznego. System zasilania wyposażony jest w przepływomierz dzięki któremu kontrolujemy ilość podanego płynu.

W głównym zbiorniku fermentacyjnym obie frakcje mieszane są ze sobą za pomocą wału wyposażonego w łopaty zainstalowane w układzie spiralnym. Ich bodowa pozwala również na transport masy w stronę zrzutu. Zbiornik ogrzewany jest płaszczem wodnym w którym przepływ wymuszony jest pompą obiegową pobierającą ciepłą wodę z zewnątrz. O właściwą temperaturę wsadu dba zestaw 3 czujników temperatury. W takich warunkach przy odpowiednio dobranym czasie przetrzymania nad komorą fermentacyjną pod elastycznym zasobnikiem zbiera się produkowany biogaz, który można odebrać specjalnie przygotowanym przyłączem. Biogazownia kontenerowa przygotowana jest do współpracy z agregatem kogeneracyjnym (nie wchodzi w zakres oferty) – produkowany biogaz zasila silnik spalinowy, natomiast płyn z układu chłodzenia silnika wykorzystywany jest do ogrzewania głównego zbiornika fermentacyjnego.

Zespół automatyki i sterowania pozwala na dobranie optymalnych parametrów procesu (ilości przyjętego wsadu suchego i mokrego, temperatury, czasu przetrzymania i porcji wymienianej w zasobniku).

Skontaktuj się z nami dobierzemy indywidualnie parametry techniczne i wydajność urządzenia do twoich potrzeb!