Produkty-Komora Vacum VAC-4

maszyna-foto

Komora Vacum VAC-4

ZASTOSOWANIE

Urządzenie to stosowane jest do nasycania przerabianych grzybów np. pieczarek, wodnym roztworem. Celem tego procesu jest zwiększenie masy produktu.

ZASADA DZIAŁANIA

Roztwór do nasycania przygotowywany jest w zbiorniku, który jest połączony z właściwą komorą nasycania. Produkt do nasycenia umieszczony jest w skrzynio paletach ażurowych lub w stosach skrzynek. Opakowania umieszczane są w komorze roboczej maszyny. Po szczelnym zamknięciu drzwi i uruchomieniu cyklu pracy, następuje dociśnięcie palet poprzez kratę dociskową, a następnie rozpoczyna się proces napełniania komory przygotowanym wcześniej roztworem. Stopień nasycenia uzależniony jest od nastawionej wartości podciśnienia oraz ilości wykonanych cykli. Po zakończonym procesie następuje wypompowanie roztworu z komory do zbiornika, gdzie jest automatycznie uzupełniany. Obsługę całego zestawu ułatwia zabudowany podest obsługowy.

Skontaktuj się z nami dobierzemy indywidualnie parametry techniczne i wydajność urządzenia do twoich potrzeb!