Produkty-Linia Sortowania

maszyna-foto

Linia Sortowania

ZASTOSOWANIE

Linia stanowi część linii chłodnej do przetwórstwa owoców czy warzyw o wydajności do 3 t/h. Składa się z podnośnika
ślimakowego, przesiewacza wibracyjnego do usunięcia szronu, odsortu a także rozprowadzenia surowca, sortera optycznego
Bühler Sortex E1D lub E1A, przenośnika inspekcyjnego do odbierania przesortowanego produktu i dodatkowej ręcznej
inspekcji. Linię można dostosować w zależności od wydajności, rodzaju surowca. Do dużych wydajności w linii stosowany
jest sorter typu K.

Skontaktuj się z nami dobierzemy indywidualnie parametry techniczne i wydajność urządzenia do twoich potrzeb!