Produkty-Naważarka Taśmowa do Worków Wentylowych MP-003A

maszyna-foto

Naważarka Taśmowa do Worków Wentylowych MP-003A

ZASTOSOWANIE

Maszyna dedykowana jest do porcjowania zamrożonych produktów przemysłu owocowo-warzywnego w worki wentylowe, a po zdemontowaniu przystawki w worki otwarte lub kartony. Urządzenie jest uniwersalne i można go stosować także do różnych innych, nie mrożonych produktów (tylko przy otwartych workach i kartonach). Maszyna przystosowana jest do pracy w warunkach ujemnych temperatur.

ZASADA DZIAŁANIA

Opakowania do napełnienia pracownik musi zawiesić na koszu wysypowym lub w przypadku kartonów podstawić pod niego. Specjalne trzymaki mocują worek. Dalej obsługa dając sygnał załącza wagę i rozpoczyna proces dozowania. Waga automatycznie sprawdza stan wyjściowy tj.: zamknięcie klapy kosza pośredniego, obecność opakowania, automatyczną tarę, sprawność przetworników tensometrycznych, itd.
Proces dozowania rozpoczyna się przyciskiem startu lub automatycznie po zamknięciu klapy kosza ważącego. Zespół sterujący uruchamia przenośniki taśmowe (zgrubny i dokładny). Podczas dozowania na wyświetlaczu cały czas pokazywana jest aktualna wartość wagi dozowanego produktu. W ostatniej, dokładnej fazie dozowania pracuje jedynie wąski przenośnik. Porcje naważone w tolerancji traktowane są jako dozowanie udane, o czym informuje sygnalizator świetlny. W przypadku złego dozowania (porcje poza tolerancją) obsługa decyduje o sposobie postępowania z daną porcją.
W przypadku automatycznego dozowania następuje otwarcie klapy kosza pośredniego, napełnienie opakowania i odłączenie go od leja wysypowego.
W czasie dozowania do worka wentylowego produkt dodatkowo przyspieszany jest za pomocą strumienia sprężonego powietrza.

Skontaktuj się z nami dobierzemy indywidualnie parametry techniczne i wydajność urządzenia do twoich potrzeb!