Produkty-Naważarka Wibracyjna MPW-3

ZASTOSOWANIE

Maszyna stosowana jest do porcjowania zamrożonych produktów w otwarte worki, kartony, itp. Maszyna ta jest urządzeniem przeznaczonym do pracy w warunkach ujemnych temperatur.

ZASADA DZIAŁANIA

Urządzenie wyposażone jest we wspólny kosz zasypowy, do którego produkt podawany jest np. podnośnikiem szczebelkowym (opcja). Jednocześnie w celu poprawnego rozprowadzenia surowca, urządzenie należy wyposażyć w przenośnik spełniający to zadanie. Z niego produkt odbierany jest automatycznie na poszczególne zespoły dozujące. Pojedynczy zespół dozujący stanowią dwa podajniki wibracyjne – transportujący i dozujący. Zespół ważący składa się z procesora wagowego, przetwornika tensometrycznego, kosza ważącego z pneumatycznym systemem zamykania – otwierania. Maszyna dozuje produkt do koszy pośrednich, gdzie następuje ważenie. Naważona porcja produktu spada na zsuwnię kosza wysypowego, zakończonego lejem, pod który pracownik podstawia opakowanie.
Waga automatycznie sprawdza stan wyjściowy tj.: zamknięcie klap koszy pośrednich, obecność opakowania, automatyczne tary, sprawność przetworników tensometrycznych, itd.
Proces dozowania rozpoczyna się przyciskiem startu lub automatycznie po zamknięciu klapy kosza ważącego. Zespół sterujący uruchamia przenośniki wibracyjne (transportujący i dozujący). Podczas dozowania jest pokazywana cały czas na wyświetlaczu aktualna wartość wagi dozowanego produktu. W pierwszej fazie produkt dozowany jest całą szerokością przenośnika wibracyjnego. Po zadozowaniu większej porcji produktu, szerokość przenośnika jest ograniczana zamknięciem klapki. W ostatniej, dokładnej fazie dozowania przenośnik pracuje jedynie wąską szczelną, która po naważeniu jest również zamykana małą klapką. Porcje naważone w tolerancji są traktowane jako dozowanie udane, o czym informuje sygnalizator świetlny.
W przypadku automatycznego dozowania następuje otwarcie klap poszczególnych koszy pośrednich (naprzemiennie), napełnienie opakowania i odłączenie go od leja wysypowego.
W przypadku złego dozowania (porcje poza tolerancją) obsługa decyduje o sposobie postępowania z daną porcją.

Skontaktuj się z nami dobierzemy indywidualnie parametry techniczne i wydajność urządzenia do twoich potrzeb!