Produkty-Odszypułczarka Owoców Jagodowych ODS-3/R

maszyna-foto

Odszypułczarka Owoców Jagodowych ODS-3/R

ZASTOSOWANIE

Urządzenie przeznaczone jest do oddzielania ogonków, szypułek i listków od zmrożonych owoców jagodowych, takich jak: agrest, porzeczka, jagoda, borówka, aronia, rokitnik, czarny bez, itp. W celu zapewnienia prawidłowego efektu pracy urządzenia produkt podawany do zasypu musi być głęboko zamrożony do temperatury min. –24oC.

Uwaga - w przypadku odszypułkowywania jarzębiny owoce winny być jędrne a grona pozbawione kiści.

ZASADA DZIAŁANIA

Wsypane do kosza zasypowego zmrożone owoce wpadają do pierwszej komory (rozbijającej), gdzie zostają rozdrobnione przez wirujący rozdrabniacz. Specjalna budowa palców rozdrabniacza poza funkcją rozbrylania pełni także rolę transportową, przesuwając owoce do przestrzeni, gdzie następuje szypułkowanie. We wnętrzu bębna owoce zostają wprowadzone w burzliwy ruch wywołany przez obracające się elementy ślimaka. Pomiędzy zwojami ślimaka zamocowane zostały elementy wywołujące dodatkowe ocieranie się owoców między sobą oraz zmniejszające prędkość przesuwu masy owocowej wzdłuż ślimaka. Czas przebywania owoców w bębnie urządzenia ma decydujący wpływ na skuteczność odszypułkowania. Krawędzie otworów bębna usuwają z owoców ogonki, szypułki, listki itp. które wypadają do wanny. Mieszające się w przestrzeni roboczej owoce ślimak przesuwa aż do otworu zrzutowego, pod którym odbiera się je do worków, pojemników lub podaje na dalszą część linii. Regulowane nogi umożliwiają ustawienie urządzenia na każdej posadzce, a także umożliwiają zmianę kąta wzniosu. Kątem tym można korygować jakość szypułkowanych owoców, ponieważ każdy rodzaj surowca może zachowywać się inaczej podczas szypułkowania. Optymalny kąt pracy urządzenia należy ustalić doświadczalnie dla każdego rodzaju surowca oraz pod różną jego klasę gatunkową.