Produkty-Podajnik Wibracyjny do Sortera E1D typ B

ZASTOSOWANIE

Urządzenie dedykowane jest do zasilenia sortera E1D w linii sortowania mrożonek.

ZASADA DZIAŁANIA

Produkt podaje się na zasyp urządzenia, gdzie zabudowany jest pokład sitowy wykonany z sita szczelinowego zgrzewanego o szczelinie s = 3,0 mm (lub innej na życzenie). Surowiec przesuwając się w kierunku wysypu oczyszcza się z kruszu, dzięki czemu skuteczność działana sortera jest dużo lepsza. Na końcu wanny podajnika wibracyjnego znajduje się zsuwnia, która kierunkuje wyseparowany szron do rynny zanieczyszczeń. Zsuwnia ta w zależności od potrzeb może być skierowana na prawą lub lewą stronę.