Produkty-Przenośnik Zgrzebłowy PZG-3,0/0,5

maszyna-foto

Przenośnik Zgrzebłowy PZG-3,0/0,5

ZASTOSOWANIE

Urządzenia tego typu stosuje się do transportu produktów na odpowiednią wysokość. Transport odbywa się przy pomocy zabieraków przesuwających surowiec po wewnętrznej stronie obudowy urządzenia.

Skontaktuj się z nami dobierzemy indywidualnie parametry techniczne i wydajność urządzenia do twoich potrzeb!