Produkty-Stożkowy Łapacz Kamieni SŁK-2500

maszyna-foto

Stożkowy Łapacz Kamieni SŁK-2500

ZASTOSOWANIE

Urządzenie przeznaczone jest do separacji kamieni i wstępnego płukania w procesie czyszczenia warzyw.

ZASADA DZIAŁANIA

Produkt podaje się do stożkowego zasobnika wypełnionego wodą, która krąży jako wir wywołany przez mieszadło napędzane motoreduktorem. Produkt wraz z wodą wypływa z zasobnika, natomiast kamienie opadają grawitacyjnie na dół, gdzie co pewien czas odbierane są za pomocą układu automatycznych zasuw nożowych tworzących śluzę, która nie pozwala wydostać się na zewnątrz wodzie technologicznej. Produkt z wodą wpada na taśmowy przenośnik ociekowy gdzie następuje jego separacja od wody technologicznej która przepływa przez taśmę przenośnika i spływa na dół tacami ociekowymi. Produkt zabrany przez taśmę przenośnika zostaje wstępnie osuszony poprzez ociek i podawany jest na dalszą część linii. Woda odebrana spod przenośnika trafia do zasobnika buforowo-podczyszczającego gdzie po oddzieleniu piachu i większych zanieczyszczeń pobierana jest przez pompę która transportuje ją do ponownego wykorzystania w zasobniku stożkowym. Pompa wywołuje stały obieg wody w zespole urządzeń zapewniając zarówno odbiór kamieni jak i wstępne oczyszczanie surowca oraz jego transport.

Skontaktuj się z nami dobierzemy indywidualnie parametry techniczne i wydajność urządzenia do twoich potrzeb!