Produkty-Wanna do Sulfitacji WSJ-1,2

maszyna-foto

Wanna do Sulfitacji WSJ-1,2

ZASTOSOWANIE

Urządzenie służy do nasycania roztworem kwasku cytrynowego, obranych jabłek w procesie przetwórczym przed ich zamrożeniem w celu zahamowania procesów powodujących ich ciemnienie.

ZASADA DZIAŁANIA

Obrane jabłka (połówki, cząstki lub krajana) dozowane są w przedniej części wanny, ręcznie ze skrzynek, ewentualnie przenośnikiem. Zamontowany w wannie transporter łańcuchowy wyposażony jest w zabieraki wykonane z blachy nierdzewnej które przemieszczają surowiec wzdłuż wanny. Zabieraki transportera tworzą jednostajnie przemieszczające się przestrzenie grodziowe co zapewnia jednorodność czasu procesu dla całego surowca. Czas nasycania produktu zależy od prędkości transportującej go taśmy i jest regulowany poprzez falownik. Dla poprawy jakości procesu urządzenie wyposażone jest w układ nadmuchowy mieszający zarówno roztwór roboczy jak i produkt. Na końcu wanny roboczej znajduje się przenośnik wyciągowy który pobiera surowiec z kąpieli i wynosi go do wysypu jednocześnie odsączając na perforowanych zabierakach. Dozowanie świeżego roztworu kwasku cytrynowego do wanny, realizowane jest poprzez automatyczny układ z pomiarem stężenia.

Skontaktuj się z nami dobierzemy indywidualnie parametry techniczne i wydajność urządzenia do twoich potrzeb!