Produkty-Wialnia taśmowa do owoców jagodowych WTJ-500

maszyna-foto

Wialnia taśmowa do owoców jagodowych WTJ-500

ZASTOSOWANIE

Urządzenie przeznaczone jest do oddzielania zanieczyszczeń lekkich od owoców jagodowych
które nie są w sposób trwały złączone z surowcem (np. ogonków, okwiatu, liści itp.).

ZASADA DZIAŁANIA

Surowiec za pomocą podnośnika szczebelkowego (nie wchodzi w skład oferty) lub ręcznie ze
skrzynek podawany jest na zasyp urządzenia. Owoce wraz z zanieczyszczeniami spadają na taśmę
która wprowadza je do komory roboczej urządzenia. Tutaj działa na nie od dołu silny strumień
powietrza wytworzony przez wentylator dużej wydajności. Efektem tego jest usunięcie spośród
owoców zanieczyszczeń lekkich nie złączonych w sposób trwały z owocem. Oczyszczony w ten
sposób surowiec spada na taśmę odbiorczą skąd trafia do wysypu i na dalszą część linii
produkcyjnej