Produkty-Wialnia taśmowa jagodowych z separatorem rolkowym WTJ-SR-1200

maszyna-foto

Wialnia taśmowa jagodowych z separatorem rolkowym WTJ-SR-1200

ZASTOSOWANIE

Urządzenie przeznaczone jest do oddzielania zanieczyszczeń lekkich od owoców jagodowych które nie są w sposób trwały złączone z surowcem (np. ogonków, okwiatu, liści itp.). Dodatkowo maszyna wyposażona jest w system separacji patyków i innych większych obiektów nieporządanych.

ZASADA DZIAŁANIA

Surowiec za pomocą podnośnika szczebelkowego (nie wchodzi w skład oferty) lub ręcznie ze skrzynek podawany jest na zasyp urządzenia. Owoce wraz z zanieczyszczeniami spadają na taśmę która wprowadza je do pierwszej komory roboczej urządzenia – jest to stół rolkowy, który przepuszcza owoce a większe zanieczyszczenia typu patyki czy duże liście zostają odebrane przez transporter odpadu. Surowiec właściwy spada na tranporter który kieruje go do drugiej komory roboczej. Tutaj działa na nie od dołu silny strumień powietrza wytworzony przez 2 wentylatory