Produkty-Wialnia WM-8/K

ZASTOSOWANIE

Urządzenie przeznaczone jest do oddzielania zanieczyszczeń lekkich od zamrożonych owoców jagodowych i warzyw, które nie są w sposób trwały złączone z surowcem (np. ogonków, okwiatu, liści itp.).

ZASADA DZIAŁANIA

Surowiec za pomocą np. podnośnika szczebelkowego (nie wchodzi w skład oferty) podawany jest do przesiewacza wibracyjnego, który rozprowadza produkt i kieruje go do rynny zasypowej, jednocześnie za pomocą sit szczelinowych oddzielając od niego krusz. Owoce opadają w dół w silnym strumieniu powietrza, który unosi ze sobą zanieczyszczenia i kieruje je do kanałów odprowadzających. Oczyszczone owoce opadają na sito i kierowane są rynną wysypową na zewnątrz. Urządzenie posiada możliwość regulacji intensywności nadmuchu powietrza, co pozwala na dostosowanie parametrów jego pracy tak, aby efekt oczyszczania był możliwie najlepszy. Krusz oddzielony na przesiewaczu wibracyjnym spada rurą zsypową na dół do podstawionego zasobnika - odbiór można zainstalować po lewej lub prawej stronie urządzenia.