Produkty-Wywrotnica Słupowa do Cymbrów WES-C

ZASTOSOWANIE

Urządzenie służy do transportowania cymbra na zadaną wysokość, a następnie jego odwrócenie, w celu wysypania jego zawartości.

ZASADA DZIAŁANIA

Wywrotnica pracuje w trybie automatycznym. Pracownik podstawia pojemnik (cymber) w przestrzeń ramienia wyładowczego, starając się go ustawić symetrycznie w mocowaniach wywrotu, umożliwiając zadziałanie blokady pojemnika.
Wciskając i przytrzymując przycisk „góra” następuje podniesienie pojemnika do góry, a następnie jego wywrócenie i wysypanie zawartości.
Za pomocą przycisku „dół” ustawiamy pojemnik w pozycji wyjściowej. Po odebraniu pojemnika maszyna gotowa jest do kolejnego cyklu.