Realizacji projektu Opracowanie innowacyjnego kombajnu do zbioru brokułów

13-11-15

Pragniemy poinformować, że firma Mega przystapiła do realizacji projektu „Opracowanie innowacyjnego kombajnu do zbioru brokułów” na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0051/15-00.

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie do produkcji innowacyjnego kombajnu do zbioru brokułów, co będzie sprzyjać zarówno podniesieniu konkurencyjności plantatorów warzyw, jak i wytwórców maszyn rolniczych. 

Wartośc projektu wynosi: 2 135 112.74

Dofinasowanie projektu z UE: 1 299 471.29

Działający jako beneficjent w ramach projektu pt. „Opracowanie innowacyjnego kombajnu do zbioru brokułów” na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0051/15-00 w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

wstecz