Wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001

10-04-14

Mega Mega Sp. z o.o. jest w trakcie realizacji projektu: "Podniesienie konkurencyjności Mega Sp. z o.o. poprzez wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001". Projekt ma na celu wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez ułatwienie dostępu do specjalistycznej pomocy doradczej oraz usług przyczyniających się do unowocześnienia funkcjonowania przedsiębiorstwa. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 1 - Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie 1.7. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo.

wstecz