Zapytanie Ofertowe 1. Wykonanie przyłącza biogazowni w obiekcie Gospodarstwo Rolne Tadeusz Rotkiewicz w Włodkowie Dolnym.

06-05-19

                                               ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Szanowni Państwo,

Niniejszym składam zapytanie ofertowe dotyczące następującego przedmiotu zamówienia:

 

  1. Wykonanie przyłącza biogazowni w obiekcie Gospodarstwo Rolne Tadeusz Rotkiewicz w Włodkowie Dolnym.

Specyfikacja:

           

1

Kabel energetyczny YKY 5x16 żo 0,6/1kV

m

100

2

Kabel energetyczny YKY 5x25 żo 0,6/1kV

m

12

3

Korytko siatkowe 100x 60x 3000mm stal kwasoodporna 3m

szt.

40

4

Uchwyt śrubowy koryta USSN stal kwasoodporna

szt.

225

5

Uchwyt kablowy UKZ 23-28mm stal kwasoosporna

szt. 

75

6

Wspornik ścienno-podłogowy do koryt siatkowych stal kwasoodporna

szt. 

75

7

Wysięgnik wzmocniony 100mm stal kwasoodporna

szt. 

100

8

Rura karbowana AROT z podwójnym plaszczem 50/41mm niebieska

szt. 

1

9

Obudowa metalowa 500x400x200mm IP65 z płytą montażową

szt. 

1

10

Rozłącznik modułowy 100A

szt. 

1

11

Wyłącznik nadprądowy 3P C40A

szt. 

3

12

Drobne materiały montażowe potrzebne do prawidłowego wykonania instalacji

szt. 

1

13

Wykonanie tras kablowych

szt. 

1

14

Prace ziemne przy WLZ - biogazownia

szt. 

1

15

Montaż okablowania elektrycznego

szt.

1

16

Montaż rozdzielni elektrycznej wraz z przerobieniem połączeń elektrycznych

szt. 

1

17

Montaż złącza WLZ do głównej rozdzielni budynku ze złącza głównego

szt. 

1

18

Pomiary instalacji elektrycznej wraz z dokumentacją powykonawczą

szt. 

1

 

 

Zamawiający: MEGA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Przemysłowa 52, 20 – 240 Bełżyce
tel. (081) 516-20-03 fax. (081) 517-22-63

e-mail: biuro@megabelzyce.pl

 

Termin składania ofert: 13.05.2019 r.

 

Forma składania ofert:

Ofertę należy składać na załączonym formularzu oferty (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego) korzystając z jednej z poniższych możliwości:

 

1. osobiście lub pocztą w siedzibie

MEGA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

20 – 240  Bełżyce

2. faxem: fax. (081) 517-22-63

3. e-mailem: e-mail: biuro@megabelzyce.pl

 

Kryterium oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia dostawcy, który zaoferuje najkorzystniejszą cenę i najodpowiedniejszy termin realizacji.

 

 

                                                                                 

Zastrzeżenia:

  1. Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Zamawiającego do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje Zamawiającego do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.
  2. Zamawiający nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

 

Osoba kontaktowa upoważniona ze strony Zamawiającego do kontaktów z Oferentami:

Arkadiusz Skóra, arkadiusz.skora@megabelzyce.pl , 81 516 20 03 w 34

Bełżyce, 06.05.2019 r.         

 

 

Zapytanie: Zapytanie ofertowe.doc Zapytanie ofertowe.pdf

Formularz: Formularz ofertowy.doc Formularz ofertowy.pdf

wstecz