Zapytanie ofertowe Opracowanie innowacyjnych technologii kompleksowej utylizacji odpadów generowanych w trakcie tuczu trzody chlewnej

16-01-18

Witam

Działajac jako beneficjent projektu „Opracowanie innowacyjnych technologii kompleksowej utylizacji odpadów generowanych w trakcie tuczu trzody chlewnej” finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG nr umowy BIOSTRATEG2/298357/8/NCBR/2016

Niniejszym składam zapytanie ofertowe dotyczące następującego przedmiotu zamówienia:

                                         

                                               ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Szanowni Państwo,

Niniejszym składam zapytanie ofertowe dotyczące następującego przedmiotu zamówienia:

 

  1.  Pochodnia automatyczna biogazu 1 szt.

Specyfikacja:

-nowy

- materiał: AISI304

- wydatek: 20 m3/h

- średnica: ok. 0,3 m

- wysokość: ok. 3,0 m

- Sterowanie zewnętrzne

- Przyłącze kołnierzowe DN40PN16

 

  1. Zbiornik elastyczny metanu 1szt.

Specyfikacja:

-nowy

- Pojemność 30m3

-- Podstawa prostokątna 5x4m

- średnica: 2,8 m

- kolor: RAL7042

-Dwa przyłącza na krótszym boku (4m) 2 x 3 cale

- kołnierz DN50PN16

 

  1. Bezpiecznik cieczowy z poziomowskazem 1 szt.

Specyfikacja:

- nowy

- materiał: AISI304

- ciecz niezamarzająca glikol

- ciśnienie otwarcia 20mbar

- wyrzut biogazu do atmosfery: ø50

- przyłącze kołnierz DN50PN16

 

  1. Dmuchawa biogazu do kogeneratora 1szt.

Specyfikacja:

- nowy

- wydajność 20m3/h

- ciśnienie wyjścia min 50mbar

- przyłącza: DN25

- moc: ok. 0,25 kW

- wejście 20mbar

 

 

Zamawiający:

 

MEGA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

20 – 240  Bełżyce

e-mail: biuro@megabelzyce.pl

 

Termin składania ofert: 12.02.2018 r.

 

Forma składania ofert:

Ofertę należy składać na załączonym formularzu oferty (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego) korzystając z jednej z poniższych możliwości:

 

1. osobiście lub pocztą w siedzibie

MEGA

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

20 – 240  Bełżyce

2. faxem: fax. (081) 517-22-63

3. e-mailem: e-mail: biuro@megabelzyce.pl

 

Kryterium oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia dostawcy, który zaoferuje najkorzystniejszą cenę.

 

Zastrzeżenia:

  1. Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Zamawiającego do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje Zamawiającego do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.
  2. Zamawiający nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

 

Osoba kontaktowa upoważniona ze strony Zamawiającego do kontaktów z Oferentami:

Arkadiusz Skóra, arkadiusz.skora@megabelzyce.pl , 81 516 20 03 w 34

Bełżyce, 16.01.2018 r.                     

 

 

 

Zapytanie: Zapytanie ofertowe.doc Zapytanie ofertowe.pdf

Formularz: Formularz ofertowy.doc Formularz ofertowy.pdf

 

 

wstecz