Zapytanie ofertowe Opracowanie innowacyjnych technologii kompleksowej utylizacji odpadów generowanych w trakcie tuczu trzody chlewnej

13-03-18

Witam

Działajac jako beneficjent projektu „Opracowanie innowacyjnych technologii kompleksowej utylizacji odpadów generowanych w trakcie tuczu trzody chlewnej” finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG nr umowy BIOSTRATEG2/298357/8/NCBR/2016

Niniejszym składam zapytanie ofertowe dotyczące następującego przedmiotu zamówienia:

                                               ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Szanowni Państwo,

Niniejszym składam zapytanie ofertowe dotyczące następującego przedmiotu zamówienia:

1

Kompensator gumowy DNI 503 NBR DW40

2 szt.

2

Kompensator gumowy DNI503 NBR DN50

3 szt.

3

Kompensator gumowy DNI503 NBR DN80

3 szt.

4

Zasuwa nożowa DN50 PN10 VG3400S-07NI NBR

4 szt.

5

Zasuwa nożowa DN80 PN10 VG3400S-07WI NBR

2 szt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający:

 MEGA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Przemysłowa 52, 20 – 240 Bełżyce
tel. (081) 516-20-03 fax. (081) 517-22-63
e-mail: biuro@megabelzyce.pl

Termin składania ofert: 30.03.2018 r.

 

Forma składania ofert:

Ofertę należy składać na załączonym formularzu oferty (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego) korzystając z jednej z poniższych możliwości:

 

1. osobiście lub pocztą w siedzibie

MEGA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

20 – 240  Bełżyce

2. faxem: fax. (081) 517-22-63

3. e-mailem: e-mail: biuro@megabelzyce.pl

 

Kryterium oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia dostawcy, który zaoferuje najkorzystniejszą cenę.

 

Zastrzeżenia:

  1. Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Zamawiającego do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje Zamawiającego do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.
  2. Zamawiający nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

 

Osoba kontaktowa upoważniona ze strony Zamawiającego do kontaktów z Oferentami:

Arkadiusz Skóra, arkadiusz.skora@megabelzyce.pl , 81 516 20 03 w 34

formularz ofertowy: formularza ofertowy

zaytanie ofertowe : zapytanie ofertowe

Bełżyce, 13.03.2018 r.

wstecz