Innowacje

27-04-17

Zapytanie ofertowe Opracowanie innowacyjnych technologii kompleksowej utylizacji odpadów generowanych w trakcie tuczu trzody chlewnej

Działajac jako beneficjent projektu „Opracowanie innowacyjnych technologii kompleksowej utylizacji odpadów generowanych w trakcie tuczu trzody chlewnej” finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG nr umowy BIOSTRATEG2/298357/8/NCBR/2016

czytaj więcej...

01-03-17

„Opracowanie innowacyjnych technologii kompleksowej utylizacji odpadów generowanych w trakcie tuczu trzody chlewnej”

Pragniemy poinformowac że firma Mega Sp. z o.o. bierze udział „Opracowanie innowacyjnych technologii kompleksowej utylizacji odpadów generowanych w trakcie tuczu trzody chlewnej” finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG nr umowy BIOSTRATEG2/298357/8/NCBR/2016

czytaj więcej...

13-05-16

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dot. zapytania ofertowego nr 2/1.2POPW/2016 z dnia 29-04-2016 na realizacja usług doradczych prowadzących do przygotowania kompleksowego, indywidualnego i profilowanego modelu biznesowego internacjonalizacji dla firmy Mega sp. zo.o

czytaj więcej...

29-04-16

Zapytanie ofertowe nr. 2 na planowany zakup usługi doradczej

Zapytanie ofertowe na planowany zakup usługi doradczej w zakresie opracowania Modelu biznesowego internacjonalizacji w ramach Działania 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” Etap I, Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Program Operacyjny Polska Wschodnia

czytaj więcej...

29-04-16

Zawiadomienie o braku oferty

ZAWIADOMIENIE O BRAKU WYBORU OFERTY

Dot. ogło01-05-01-058szenia nr 1/1.2POPW/2016 na realizacja usług doradczych prowadzących do przygotowania kompleksowego, indywidualnego i profilowanego modelu biznesowego internacjonalizacji dla firmy Mega sp. zo.o.

Zamawiający zawiadamia, że wpłynęły dwie oferty niespełniające dopuszczenia Wykonawców do udziału w postępowaniu. W związku z tym nie dokonano wyboru Wykonawcy.

czytaj więcej...