Produkty-Hydrotransport HT-10

ZASTOSOWANIE

Urządzenie przeznaczone jest do transportu produktu o małych rozmiarach w strumieniu wody. Idealny do transferów na duże odległości.

ZASADA DZIAŁANIA

Woda krąży między zbiornikiem zasypowym a modułem odbioru produktu transportując surowiec. Produkt podawany jest do wanny modułu zasypu produkt skąd surowiec jest transportowany przez wodę do wygubiacza wody gdzie następuje odseparowanie surowca od wody. Woda następnie trafia na układ podczyszczania oparty na sicie obrotowym pozostałe zanieczyszczenia sedymentują w zbiorniku buforowym, ze zbiornika buforowego przetłaczana jest z powrotem do zbiornika zasypowego.