Produkty-Linia dozowania w słoiki LDS-2

ZASTOSOWANIE

Linia ta jest przeznaczona do w pełni automatycznego dozowania surowców stałych do słoików różnej wielkości. Na zestawie można dozować produkty typu flaki, wsady z kostek mięsnych, bekonu, kiełbasy w plastrach, mieszanki lub krajanki warzywne lub owocowe, itp.

ZASADA DZIAŁANIA

Produkt za pomocą podnośnika lub wywrotnicy podawany jest do podajnika wibracyjnego zasilającego naważarkę wielogłowicową posadowioną na podeście obsługowym. Odpowiada ona za przygotowanie odpowiedniej porcji surowca i zrzucenie go na pierwszy wolny tor z przygotowanym słoikiem. Za podawanie słoików odpowiada układ transportu zainstalowany pod podestem. Umyte i wysuszone wcześniej słoiki odbierane są przez przenośnik płytkowy. Trafiają one do układu rozdzielającego, którego zadaniem jest inteligentne przekazanie sznura słoików na 2 tory. Rozdział odbywa się proporcjonalnie dla obu ścieżek, z uwzględnieniem możliwości wydajnościowych układów naważania opieranych na informacjach z buforów transportowych urządzenia. Na każdej z dwóch linii przebiegu opakowań zainstalowane są zespoły podające (gwiazdy) ustawiające słoiki pod lej zrzutowy wagi wielogłowicowej. W przypadku przeciążenia buforów przed pierwszym rzędem gwiazd następuje zablokowanie podawania słoików do czasu zwolnienia obszaru któregoś z nich. Bufory mają również za zadanie sterować pracą gwiazd i koordynować ich współpracę. Gwiazdy podstawiające słoik pod wylot surowca zasilane są za pomocą serwo-napędów. Ich praca uzależniona jest od stanu buforów w poszczególnych liniach, oraz możliwości produkcyjnych naważarek. Gwiazda odbiera słoik z bufora, a następnie obraca się wraz z nim o kąt 30 stopni. Na tym etapie następuje sprawdzenie czy w gnieździe gwiazdy znajduję się słoik. Następnie wykonywany jest kolejny obrót o 30 st. po czym następuje zrzut produktu. Po kolejnych dwóch obrotach słoik wyjeżdża z gniazda i trafia do bufora przed następnym układem gwiazdy. Cykl powtarza się analogicznie dla kolejnego zespołu 2 systemów podających gdzie słoik zostaje dopełniony drugą porcją surowca. Dalej ścieżki łączą się ponownie w jeden główny tor. W tym miejscu zainstalowany został układ przegarniający ułatwiający połączenie dwóch strug opakowań w jedną. Napełnione słoiki trafiają na dalszą część linii gdzie mogą zostać dopełnione zalewą i zamknięte.