Produkty-Myjka Kontenerów i Skrzyniopalet MKiSP-1

maszyna-foto

Myjka Kontenerów i Skrzyniopalet MKiSP-1

ZASTOSOWANIE

Urządzenie przeznaczone jest do mycia opakowań zbiorczych typu: kontenery, skrzynio-palety itp. używanych do transportu świeżych owoców/warzyw z zanieczyszczeń resztkami tych produktów, ich sokiem lub ziemią czy piaskiem.

ZASADA DZIAŁANIA

Maszyna jest prostym urządzeniem stacjonarnym z ręcznym załadunkiem i rozładunkiem zasobnika. Obsługa wstawia brudny kontener na stół rolkowy orientując go otwartą stroną w kierunku komory myjącej, a następnie wsuwa go do środka i zamyka szczelnie drzwi komory. Przyciskiem na szafie sterowniczej uruchomiony zostaje cykl pracy – najpierw mycie zasadnicze wodą z obiegu zamkniętego przy pomocy zespołu lanc myjących zasilanych pompą wodną (I faza) potem spłukiwanie wodą świeżą dwoma lancami z dyszami obrotowymi (II faza). Woda użyta do spłukania spływa do zasobnika pod urządzeniem i w dalszej pracy urządzania wykorzystywana jest do mycia zasadniczego po uprzednim jej odfiltrowaniu na sicie perforowanym i zgromadzeniu się w wannie dolnej. Po zakończonym cyklu pracy obsługa otwiera drzwi komory i wyjmuje umyty zasobnik.

Skontaktuj się z nami dobierzemy indywidualnie parametry techniczne i wydajność urządzenia do twoich potrzeb!