Produkty-Prasa Ślimakowa PS-280

maszyna-foto

Prasa Ślimakowa PS-280

ZASTOSOWANIE

Urządzenie przeznaczone jest do objętościowego zmniejszenia skratek. Najczęściej stosowane jest bezpośrednio po sitach obrotowych, dzięki czemu oddzielone na nich skratki są dobrze odwadniane i mogą być składowane w kontenerach, pojemnikach itp. Urządzenie stosowane jest w oczyszczalniach ścieków, przemyśle owocowo – warzywnym, browarniczym, chemicznym, tworzyw sztucznych itp.

ZASADA DZIAŁANIA

Skratki podawane są bezpośrednio z sita obrotowego lub innego urządzenia do stożkowego kosza zasypowego, z którego transportowane są ślimakiem do komory prasującej. W części tej są płukane i odwadniane, a następnie transportowane na zewnątrz. Dodatkowo prasa może być wyposażona w klapę dociskową u wylotu urządzenia, która powoduje dodatkowe odwodnienie wychodzących skratek. Prasa może pracować w systemie ciągłym jak i cyklicznym.
Opcjonalnie dodatkowe wyposażenie stanowi układ ogrzewania stosowany w przypadku instalacji urządzenia na wolnym powietrzu.
Do dobrania odpowiedniego typu prasy do skratek niezbędne są informacje o przeznaczeniu urządzenia, wydajności, rodzaju prasowanych skratek, oczekiwanym stopniu odwodnienia itp.

Skontaktuj się z nami dobierzemy indywidualnie parametry techniczne i wydajność urządzenia do twoich potrzeb!