Produkty-Sito Łukowe Grawitacyjne SŁG-1000

maszyna-foto

Sito Łukowe Grawitacyjne SŁG-1000

ZASTOSOWANIE

Urządzenie to służy do podczyszczania obiegów wodnych lub ścieków w zakładach przetwórczych lub oczyszczalniach ścieków.

ZASADA DZIAŁANIA

Podczyszczane medium wpływa do komory rozprężnej, z której przelewa się na specjalnie ukształtowany, statyczny wkład z sita szczelinowego zgrzewanego, gdzie następuje oddzielenie zanieczyszczeń. Przefiltrowana ciecz trafia do kolektora zbiorczego z zamontowanym w dnie króćcem, którym grawitacyjnie odpływa. Natomiast oddzielone zanieczyszczenia zsuwają się grawitacyjnie po sicie poza obręb urządzenia np. do specjalnego pojemnika. Urządzenie standardowo wykonane jest ze stali kwasoodpornej AISI 304.

Parametry techniczne urządzenia są dobierane w zależności od podczyszczanego medium, wielkości szczeliny (stosowana szczelina od 0,15 mm wzwyż) i oczekiwanego wydatku. Zależą od indywidualnych potrzeb i wymagań Odbiorcy.

Skontaktuj się z nami dobierzemy indywidualnie parametry techniczne i wydajność urządzenia do twoich potrzeb!