Produkty-Sito Obrotowe z Napływem Zewnętrznym SOZ-0,9/3,0

maszyna-foto

Sito Obrotowe z Napływem Zewnętrznym SOZ-0,9/3,0

ZASTOSOWANIE

Urządzenie przeznaczone jest do oddzielania zanieczyszczeń stałych ze ścieków i innych zawiesin przemysłowych. Stosowane jest w oczyszczalniach ścieków, przemyśle owocowo – warzywnym, browarniczym, chemicznym, tworzyw sztucznych itp.

ZASADA DZIAŁANIA

Ciecz przeznaczona do oczyszczenia trafia do urządzenia poprzez przyłącza wbudowane w jego korpus i napływa na obracający się bęben roboczy wykonany z sita szczelinowego. Wszelkie zanieczyszczenia stałe większe niż szczelina sita pozostają na powierzchni bębna skąd potem odrywane są przez skrobak i trafiają wysypem na zewnątrz urządzenia. Oczyszczona woda przepływa przez bęben i trafia do odpływu zabudowanego w dolnej części korpusu maszyny. Prędkość obrotowa sita jest regulowana falownikiem co pozwala na dostosowanie procesu oczyszczania do konkretnego surowca i potrzebnej wydajności. Dodatkowo urządzenie wyposażone jest w lancę z natryskami czystej wody której zadaniem jest obmywanie bębna z zanieczyszczeń.

Skontaktuj się z nami dobierzemy indywidualnie parametry techniczne i wydajność urządzenia do twoich potrzeb!