Produkty-Sito Rynnowe SR-500/750

maszyna-foto

Sito Rynnowe SR-500/750

ZASTOSOWANIE

Sito rynnowe z mechanicznym systemem wygarniania skratek służy do oddzielania cząstek stałych od cieczy. Stosowane jest do podczyszczania ścieków, wód technologicznych m.in. w przemyśle owocowo – warzywnym, rybnym, tworzyw sztucznych, browarniczym, ochrony środowiska i innych.

ZASADA DZIAŁANIA

Zanieczyszczona ciecz wpływa z boku króćcem wlotowym na sito szczelinowe. Na sicie zatrzymywane są zanieczyszczenia stałe większe od zadanej szczeliny. Skratki te usuwane są z sita systemem wygarniającym, składającym się z listwy wygarniającej wykonanej z tworzywa sztucznego i ze szczotki służącej do oczyszczania szczelin sita. Ciecz po przejściu przez sito kierowana jest do króćca wylotowego.

Skontaktuj się z nami dobierzemy indywidualnie parametry techniczne i wydajność urządzenia do twoich potrzeb!