Centrum Innowacji Technologicznych Maszyn Spożywczych

Badania i Innowacje

Celem Centrum jest świadczenie usług z zakresu:

01. projektowanie , wykonywania , wdrażanie , badanie trwałości maszyn przetwórstwa produktów rolnych.
02. projektowanie i wykonywanie maszyn przetwórczych produktów ekologicznych.
03. projektowanie i wykonywanie specjalistycznych maszyn i uradzeń dla rolnictwa.

Zasady realizacji zadania:

01. wykonanie danego opracowania na zlecenie zainteresowanej jednostki
02. występowanie wspólnie z jednostką badawczą o środki na realizację wdrożenia pomysłu -patentu.
03. samofinansowanie przez firmę wykonywającą produkt nowej technologii.

Struktura centrum

Pełny zakres oferowanych usług.

-opracowanie założeń technologicznych maszyn lub linii technologicznych.
-opracowanie dokumentacji technicznej.
-wykonanie maszyn i urządzeń zgodnie z założeniami.
-instalowanie i uruchomienie maszyn lub całych linii.
-opracowanie niezbędnej dokumentacji przy dopuszczeniu do eksploatacji.
-ocena stanu maszyn u producenta pod kątem wymagań systemu HACCP i Dyrektywy Maszynowej.
-opracowanie projektów finansowanych ze środków UE i innych.
-organizacja seminariów i konferencji własnych i na zlecenia.
-szkolenia kadr w zakresie innowacyjnej technologii w przemyśle spożywczym , wdrażanie systemu jakości.

Ekologiczne technologie przetwórstwa.

-przetwórstwo owocowe
-przetwórstwo warzyw
-przetwórstwo nasion
-przetwórstwo innych płodów
-produkty wieloskładnikowe
-maszyny specjalistyczne