INFORMACJE OGÓLNE

MEGA Sp. z o.o. z siedzibą w Bełżycach w ramach swojej działalności przetwarza wszelkie informacje stanowiące dane osobowe w zgodzie z regulacjami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej: „RODO”, w tym  zgodnie z zawartymi w nim wymogami bezpieczeństwa.

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

 Administratorem Państwa danych osobowych jest MEGA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bełżycach przy ul. Przemysłowej 52, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000318416, numer NIP: 7133014393, REGON: 060432388.

We wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych należy kontaktować się na adres e- mail: dane.osobowe@megabelzyce.pl

W JAKICH CELACH I JAK DŁUGO PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE?

 MEGA Sp. z o.o. z siedzibą w Bełżycach w zakresie prowadzonej działalności przetwarza dane osobowe  w następujących celach:

a)       zawarcia i wykonywania umów przez MEGA Sp. z o.o. z klientami i kontrahentami – przez czas niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków wynikających z umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

b)       wykonywania przez MEGA Sp. z o.o. obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowych, sprawozdawczych, księgowych, pracowniczych – przez czas niezbędny do realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa, w tym do upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

c)       prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą z MEGA Sp. z o.o.- do czasu zakończenia rekrutacji (art. 221 kodeksu pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

d)       realizacji prawnie uzasadnionego interesu MEGA Sp. z o.o.– przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora ( art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w tym:

-        prowadzenie bieżącego kontaktu z Państwem, związanego z prowadzoną przez MEGA Sp. z o.o.  działalnością;

-         podtrzymywanie bezpośrednich relacji biznesowych z kontrahentami i klientami

-        komunikacja i udzielanie odpowiedzi na Państwa zgłoszenia elektroniczne bądź telefoniczne;

-        dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami;

W przypadku, gdy Państwa  dane osobowe są przetwarzane przez MEGA Sp. z o.o. na podstawie zgody –przetwarzanie odbywa się  do chwili jej wycofania przez Państwa.

Informujemy również, ze w sytuacji, kiedy Państwa dane nie będą już potrzebne do realizacji celów dla których zostały  zebrane, zostaną one niezwłocznie usunięte. 

 KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE? 

Odbiorcami Państwa danych mogą być organy państwowe oraz współpracujący z MEGA Sp. z o.o.  zewnętrzni usługodawcy (np. podmioty zajmujące się hostingiem danych z strony internetowej, dostawcy narzędzi służących do analityki działania strony internetowej)

 JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania  oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego [Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych], jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

 CZY MOGĄ PAŃŚTWO SPRZECIWIĆ SIĘ PRZETWARZANIU DANYCH? 

W przypadku, gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Spółkę w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Państwu również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w związku z Państwa szczególną sytuacją. 

Zaznaczamy, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Państwa interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

CZY PODANIE DANYCH JEST NIEZBĘDNE?

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, lecz może być niezbędne, w tym do wykonania zleconych przez Państwa usług, skontaktowania się z Państwem lub wykonania innych celów Administratora.

PLIKI „COOKIES” 

Informujemy, że MEGA Sp. z o.o. wykorzystuje na swojej stronie internetowej tzw. ciasteczka, które stanowią dane informatyczne w postaci plików tekstowych, zapisywane w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. 

Informacje odczytane za pomocą cookies i podobnych technologii używamy w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników, w tym profilowania. Wykorzystanie ich pozwala nam zapewnić Państwu maksymalną wygodę przy korzystaniu z naszych serwisów poprzez zapamiętanie Waszych preferencji i ustawień na naszych stronach.  

Mają Państwo możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies, co będzie skutkowało zapisywaniem ich na Państwa urządzeniach przez stronę internetową MEGA Sp. z o.o.. 

Informujemy, że nie jest możliwe przedostanie się wirusów, niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego do urządzeń Użytkownika poprzez pliki cookies.

Cookies nie zawierają danych osobowych i nie pozwalają na identyfikację osoby.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych;

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności. Chwilą wprowadzenia zmian polityki prywatności jest opublikowanie jej nowego brzmienia na stronie internetowej MEGA Sp. z o.o. 

Polityka prywatności