Produkty-Biogazownia

maszyna-foto

Biogazownia

ZASTOSOWANIE

Prosumencka instalacja biogazowa służy do sanitacji gnojowicy świńskiej pozwalając na uzyskanie energii elektrycznej i ciepła w procesie spalania uzyskanego biogazu.

ZASADA DZIAŁANIA

Gnojowica zostaje przepompowana do fermentatora. Pompowanie następuje przy pomocy pompy zanurzeniowej umieszanej w zbiorniku, w którym magazynowana jest gnojowica w gospodarstwie rolnym. Gnojowica w zbiorniku fermentacyjnym podgrzana do temperatury ok. 37°C ulega fermentacji metanowej. Powstały w procesie biogaz kierowany jest do układu kogeneracyjnego do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Nadmiar biogazu może być magazynowany w zbiorniku elastycznym.

W instalacji zastosowano innowacyjny sposób mieszania pofermentu w postaci hydrauliczno-pneumatycznej pompy hybrydowej według patentu ITP (Patent nr P.416965) [MYCZKO, SAWIŃSKI 2017]. System ten umożliwia mieszanie zawartości fermentatora za pomocą surowego biogazu oraz fermentującej biomasy. Sposób ten pozwala na zwiększenie ilości uzyskiwanego biogazu oraz na zwiększenie zawartości metanu w biogazie.

Celem zachowania bezpieczeństwa nadmiar biogazu może być spalany za pomocą pochodni będącej na wyposażeniu instalacji biogazowej.

Proces prowadzony jest w trybie ciągłym, gdzie określona ilość masy fermentacyjnej (przerobionej gnojowicy) zostaje wypompowywana z fermentatora do zbiornika na poferment wchodzącego w skład gospodarstwa. Następnie identyczna ilość świeżej gnojowicy zostaje przepompowana do fermentatora.

Nad poprawnością procesu czuwa zespół automatyki i sterowania, który pozwala na dobranie i kontrolowanie parametrów takich jak temperatura zawartości fermentatora, ilość masy fermentacyjnej, automatyczne uruchamianie kogeneratora, automatyczne załączanie pochodni.

 

Skontaktuj się z nami dobierzemy indywidualnie parametry techniczne i wydajność urządzenia do twoich potrzeb!