podajnik-wibracyjny-rozdzielajacy-do-drylownic

PODAJNIK WIBRACYJNY ROZDZIELAJĄCY DO DRYLOWNIC

Służy do rozdzielania produktu na dwie lub więcej maszyn w zależności od ich wydajności gdy zachodzi potrzeba zwielokrotnienia maszyny procesowej aby osiągnąć zakładaną wydajność linii. Podajnik wibracyjny rozdzielający pozwala na dopasowanie tempa pracy linii produkcyjnej do maszyn. Urządzenie przeznaczone jest do rozdzielenia strugi podawanego surowca na dwie lub więcej ścieżek z możliwością dowolnej regulacji podziału.

ZAPYTAJ O PRODUKT

Skontaktuj się z nami! Dobierzemy indywidualnie parametry techniczne i wydajność urządzenia do Twoich potrzeb!

POLECANE MASZYNY