Rozwój działalności eksportowej

04-09-17

Pragniemy poinformować, że firma Mega przystapiła do realizacji projektu "Rozwój działalności eksportowej firmy Mega Sp. z o.o. poprzez udziału w działaniach w ramach Branżowych Programach Promocji ".

Celem projektu będzie zwiększenie aktywności gospodarczej przedsiębiorstwa Mega Sp. z o.o. na rynkach międzynarodowych poprzez udział w działaniach w ramach Branżowych Programach Promocji do maja 2019 roku. 

Całkowity koszt projektu: 441 623,73 PLN

Kwota dofinasowania : 380 248 PLN

Działający jako beneficjent w ramach projektu pt. „Rozwój działalności eksportowej firmy Mega Sp. z o.o. poprzez udziału w działaniach w ramach Branżowych Programach Promocji ” na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIR.03.03.03-06-0008/17-00 w ramach Działania 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

wstecz