Instalacja fotowoltaiczna w firmie Mega Sp. o.o.

15-03-21

Pragniemy poinformować, że firma Mega przystąpiła do realizacji projektu „Instalacja fotowoltaiczna w firmie Mega Sp. o.o.” na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPLU.04.02.00-06-0242/20-00

Celem projektu jest wybudowanie instalacji fotowoltaicznej do wytwarzania energii elektrycznej z OZE.Inwestycja ma na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenie efektywności energetycznej. Co będzie miało  pozytywny wpływ na środowisko naturalne.

Wartośc projektu wynosi: 178 350,91

Dofinasowanie projektu z UE: 79 750,40

 

wstecz